Trường Tiểu học Phú Tâm A được thành lập từ năm 1940 lúc đầu có tên là Trường Phú Nỗ; đến năm 1969-1970 đổi tên là trường Nông – Lâm – Súc; năm 1975 là trường Phổ thông Cơ sở Phú Tâm đến năm 1990 tách cấp 2 và có tên là Tiểu học Phú Tâm A là trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ giai đoạn 1996-2000 đến nay, với chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách;
3. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương;
4. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục;
5. Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;
6. Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;
7. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục;
8. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng;
9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;
Trường có 16 phòng học kiên cố (1 lầu, 1 trệt), 05 phòng học cấp 4, 01 phòng nghệ thuật, 01 phòng hội đồng; 01 phòng Đội & Y tế; 01 phòng Tin học; 01 phòng Ngoại ngữ được xây dựng theo chương trình “Kiên cố hóa trường lớp” của Chính phủ.

Trường có sân chơi, bồn hoa, cây cảnh, hàng rào, cổng, biển trường đúng quy cách; có khu để xe, khu vệ sinh riêng biệt cho giáo viên, học sinh. Trong thời gian qua nhà trường đang huy động mọi nguồn lực cả về vật chất và tinh thần trong đội ngũ cán bộ, công chức, học sinh, nhân dân nhằm phấn đấu xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo các nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh về cơ sở vật chất của nhà trường

Tiêu chí 3.1.rar 

Tiêu chí 3.2.rar  

Tiêu chí 3.3(1).rar 

Tiêu chí 3.3(2).rar  

3.3-11 Hình ảnh phòng hiệu trưởng.rar 

3.3-12 Hình ảnh phòng phó hiệu trưởng.rar 

3.3-13 Hình ảnh phòng Văn phòng.rar 

3.3-14 Hình ảnh phòng Giáo viên.rar 

3.3-15 Hình ảnh bên trong phòng Âm nhạc.rar 

3.3-16 Hình ảnh bên trong phòng Mỹ thuật.rar 

3.3-17 Hình ảnh bên trong phòng Ngoại ngữ.rar 

3.3-18 Hình ảnh bên trong phòng Máy tính.rar  

3.3-19 Hình ảnh bên trong Thư viện-Thiết bị giáo dục.rar

3.3-20 Hình ảnh bên trong nhà đa năng.rar 

3.3-21 Hình ảnh bên trong phòng truyền thống và hoạt động Đội.rar 

3.3-22 Hình ảnh bên trong phòng Y tế học đường.rar 

3.3-23 Hình ảnh bên trong phòng Văn phòng.rar

Tiêu chí 3.4.rar 

Tiêu chí 3.5.rar 

Tiêu chí 3.6.rar