STT

HO TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

LÂM QUANG KHẢI

TRƯỞNG BAN

 

2

NGÔ HOÀNG TUẤN

PHÓ TRƯỞNG BAN

THỦ QUỸ

3

KHA TUẤN ANH

THÀNH VIÊN

1/1

4

NGÔ THÚY OANH

PHÓ TRƯƠNG BAN

1/1

5

TRẦN THỊ MỸ HÀ

THÀNH VIÊN

1/2

6

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

THÀNH VIÊN

1/3

7

THÁCH QUỐC THẮNG

THÀNH VIÊN

1/4

8

LÂM KHÁNH DUY

THÀNH VIÊN

1/5

9

DƯƠNG MINH SÓC

PHÓ TRƯỞNG BAN

2/1

10

DƯƠNG TÀI BỨU

THÀNH VIÊN

2/2

11

TRẦN THỊ BÉ QUYÊN

THÀNH VIÊN

2/3

12

DƯƠNG THỊ MỘNG NGỌC

THÀNH VIÊN

2/4

13

TRẦN MỸ TRANG

THÀNH VIÊN

2/5

14

CAO THỊ KIM HẢO

THÀNH VIÊN

2/6

15

VƯƠNG CẨM TÚ

THÀNH VIÊN

3/1

16

THẠCH THỊ CẨM HỒNG

THÀNH VIÊN

3/2

17

TRƯƠNG THỊ THU NGÂN

THÀNH VIÊN

3/3

18

TRƯƠNG THỊ TỐ UYÊN

THÀNH VIÊN

3/4

19

PHAN THU SƯƠNG

THÀNH VIÊN

3/5

20

NGUYỄN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN

3/6

21

HUỲNH DIỆU NGÂN KHÁNH

THÀNH VIÊN

4/1

22

NGUYỄN THỊ THẮM

PHÓ TRƯỞNG BAN

4/1

23

KIM THỊ KIỀU

THÀNH VIÊN

4/2

24

KIM THỊ HỒNG LOAN

THÀNH VIÊN

4/3

25

TRẦN THỊ NGỌC THÚY

THÀNH VIÊN

4/4

26

LÝ THỊ NGÂN CHÂU

THÀNH VIÊN

5/1

27

DƯƠNG THỊ TỐ PHƯƠNG

THÀNH VIÊN

5/1

28

TRƯƠNG BẢO XUYÊN

THÀNH VIÊN

5/2

29

NGUYỀN THỊ PHƯƠNG TRÂM

THÀNH VIÊN

5/3

30

CHÂU THÀNH LONG

THÀNH VIÊN

5/4

31

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

THÀNH VIÊN

5/5