STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TRẦN DIỄM CHI

BÍ THƯ

 

2

LÂM KIM NGỌC THỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

3

BÂU NGỌC DIỄM

ĐẢNG VIÊN

 

4

NGUYỄN THỊ ÁNH THU

ĐẢNG VIÊN

 

5

TRẦN MỸ TIÊN

ĐẢNG VIÊN

 

6

VƯƠNG MỘNG NGỌC

ĐẢNG VIÊN

 

7

TRẦN THANH CÒ

ĐẢNG VIÊN

 

8

TRẦN ĐĂNG PHI

ĐẢNG VIÊN

 

9

DANH HUỲNH ĐA

ĐẢNG VIÊN

 

10

LÂM SẦM NANG

ĐẢNG VIÊN

 

11

TRẦN THỊ TUYẾT TRINH

ĐẢNG VIÊN

 

12

THẠCH MỸ HẠNH

ĐẢNG VIÊN

 

13

HUỲNH LONG TRUNG

ĐẢNG VIÊN

 

14

LÊ THỊ THANH TRÚC

ĐẢNG VIÊN

 

15

TRẦN THỊ DIỄM TRANG

ĐẢNG VIÊN

 

16

THẠCH ANH DŨNG

ĐẢNG VIÊN

 

17

THẠCH SANG

ĐẢNG VIÊN

DỰ BỊ

18

NGUYỄN THỊ THU TRANG

ĐẢNG VIÊN

DỰ BỊ

19

HỒ THANH LIÊM

ĐẢNG VIÊN

DỰ BỊ

20

LÂM THỊ KIM LAN

ĐẢNG VIÊN

DỰ BỊ

21

TRỊNH THANH NHÃ

ĐẢNG VIÊN

DỰ BỊ