STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

THẠCH ANH DŨNG

BÍ THƯ

 

2

THẠCH MỸ HẠNH

PHÓ BÍ THƯ

 

3

TRẦN THỊ DIỄM TRANG

ỦY VIÊN

 

4

LÝ NGỌC LOAN

ĐOÀN VIÊN

 

5

TRỊNH THANH NHÃ

ĐOÀN VIÊN

 

6

CHUNG THÙY LINH

ĐOÀN VIÊN

 

7

SƠN THỊ CHANH

ĐOÀN VIÊN

 

8

PHAN THỊ NGỌC NHÃ

ĐOÀN VIÊN

 

9

NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH

ĐOÀN VIÊN

 

10

NGUYỄN THỊ THU TRANG

ĐOÀN VIÊN