STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

BÂU NGỌC DIỄM

CHỦ TỊCH

 

2

TRƯƠNG THỊ MINH TÂM

PHÓ CHỦ TỊCH

 

3

LÂM KIM NGỌC THỦY

THÀNH VIÊN

 

4

NGUYỄN THỊ ÁNH THU

THÀNH VIÊN

 

5

NGUYỄN THỊ LAN ĐÀO

THÀNH VIÊN

 

6

ĐẶNG BẰNG THỦY NGÂN

THÀNH VIÊN

 

7

NGUYỄN VŨ BÌNH

THÀNH VIÊN

 

8

HỒ THANH LIÊM

THÀNH VIÊN

 

9

LƯU THỂ CHÂU

THÀNH VIÊN