STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

ĐẶNG BẰNG THỦY NGÂN

TỔ TRƯỞNG TỔ 4

GVCN 4/1

2

LƯU THỂ CHÂU

TỔ PHÓ TỔ 4

GVCN 4/2

3

LÂM SẦM NANG

GIÁO VIÊN

GVCN 4/3

4

TỪ THỊ THÚY HỒNG

GIÁO VIÊN

GVCN 4/4

5

HỒ THANH LIÊM

GIÁO VIÊN

GV ÂM NHẠC

6

TRẦN THỊ DIỄM TRANG

GIÁO VIÊN

GV MỸ THUẬT

7

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

GIÁO VIÊN

GV MỸ THUẬT