STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

NGUYỄN VŨ BÌNH

TỔ TRƯỞNG TỔ 5

GVCN 5/1

2

TRẦN THỊ TUYẾT TRINH

TỔ PHÓ TỔ 5

GVCN 5/2

3

BÂU NGỌC DIỄM

GIÁO VIÊN

GVCN 5/3

4

THẠCH MỸ HẠNH

GIÁO VIÊN

GVCN 5/4

5

TÂN THỊ MỘNG THÙY

GIÁO VIÊN

GVCN 5/5

6

LÊ THỊ HỒNG TRÚC

GIÁO VIÊN

GV ANH VĂN

7

TRỊNH THANH NHÃ

GIÁO VIÊN

GV ANH VĂN

8

NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH

GIÁO VIÊN

GV ANH VĂN