STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TRẦN DIỄM CHI

HIỆU TRƯỞNG

 

2

LÂM KIM NGỌC THỦY

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

3

CHUNG THÙY LINH

VĂN THƯ - KẾ TOÁN

TỔ TRƯỞNG 

4

HUỲNH LONG TRUNG

PHỔ CẬP GDTH

 

5

TRẦN MINH TRIẾT

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TNTP HCM

 

6

LÝ NGỌC LOAN

Y TẾ - CHỮ THẬP ĐỎ - THỦ QUỸ

 

7

LỮ THANH THIỆN

BẢO VỆ

 

8

CHÂU NGỌC HẠNH

PHỤC VỤ