Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 10 huyền thoại Hi Lạp 01/01/1970
2 10 huyền thoại vinkin 01/01/1970
3 12 chiến công của Hecule 01/01/1970
4 100 mẫu truyện cổ đông tây 01/01/1970
5 108 truyện ngụ ngôn 01/01/1970
6 Nghìn lẻ một đêm 01/01/1970
7 Truyện cổ tích thế giới 01/01/1970
8 Thần thoại Hi Lạp 01/01/1970
9 Truyện cổ Andersen 01/01/1970
10 Truyện cổ Di-gang 01/01/1970
11 Truyện cổ Tây Tạng 01/01/1970
12 Truyện cổ Xuy-ry 01/01/1970