Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2018-2019

          Sáng ngày 08/9/2018 trường Tiểu học Phú Tâm A tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2018-2019. Đến dự Đại hội có 98 phụ huynh học sinh là trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên của Ban đại diện cha mẹ học sinh 26 lớp từ lớp 1 đến lớp 5

Về phí nhà trường có:

      1. Cô Trần Diễm Chi – BTCB – Hiệu trưởng

      2. Cô Lâm Kim Ngọc Thủy – Phó BTCB

      3. Cô Bâu Ngọc Diễm – Chủ tịch Công đoàn

      4. Thầy Thạch Anh Dũng – Bí thư chi đoàn trường

      5. Thầy Trần Minh Triết-Tổng phụ trách Đội

      6. Cùng 5 tổ trưởng chuyên môn từ tổ 1 đến tổ 5 gồm có:

Cô Nguyễn Thị Ánh Thu – Tổ trưởng chuyên môn tổ 1

Cô Trương Thị Minh Tâm - Tổ trưởng chuyên môn tổ 2

Cô Nguyễn Thị Lan Đào- Tổ trưởng chuyên môn tổ 3

Cô Đặng Bằng Thủy Ngân- Tổ trưởng chuyên môn tổ 4

Thầy Nguyễn Vũ Bình- Tổ trưởng chuyên môn tổ 5

                                        Nội dung
1. Ông Lâm Quang Khải – Trưởng ban đại diện CMHS trường năm học 2017-2018 lên Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện năm học 2017-2018

Ông Lâm Quang Khải – Trưởng ban đại diện CMHS trường năm học 2017-2018 

2. Ông Ngô Hoàng Tuấn – Phó Ban ĐDCMHS lên Báo cáo thu chi quỹ Ban đại diện và quỹ mạnh thường quân năm học 2017-2018

Ông Ngô Hoàng Tuấn – Phó ban đại diện CMHS trường năm học 2017-2018 

3. Cô Trần Diễm Chi – Hiệu trưởng trường thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai Kế hoạch năm học 2018-2019 của trường tiểu học Phú Tâm A

Cô Trần Diễm Chi – Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Tâm A

4. Ban đại diện năm học 2017-2018 thông báo hết nhiệm kỳ

5. Bầu Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường năm học 2018-2019 gồm có 30 thành viên là Trưởng ban hoặc phó trưởng ban từ 26 lớp học và các mạnh thường quân nhiệt tình có nhiều tâm huyết với công tác xã hội hóa giáo dục.

Trong đó Phụ huynh học sinh trường nhất trí bầu ông Lâm Quang Khải tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh; ông Ngô Hoàng Tuấn thủ quỹ; ông Dương Minh Sóc PHHS lớp 1/1 làm Phó trưởng ban đại diện CMHS trường; Bà Nguyễn Thị Thắm- PHHS lớp 3/1 làm Phó trưởng ban đại diện CMHS trường và bà Chung Ngọc Kiều làm Phó trưởng ban đại diện CMHS trường năm học 2018-2019.

Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường năm học 2018-2019

6. Ông Lâm Quang Khải – Thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh trường lê thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS trường năm học 2018-2019 và gợi ý thảo luận các nội dung công tác cần phải thực hiện trong năm học

7. Cô Trần Diễm Chi – Hiệu trưởng trường tiếp thu ý kiến và nêu lại một điểm trọng tâm mà PHHS cần phải phối hợp thực hiện như huy động học sinh lớp 1 ra lớp phải đạt tỷ lệ 100%, vận động học sinh bỏ học ra lớp (nếu có); Đưa rước học sinh đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với giáo viên trao đổi về tình hình học tập của con em hoặc là cho con em học bơi để phòng tránh tai nạn đuối nước; tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho cac s em về kỹ năng vượt qua đám cháy và các biện pháp phòng tránh xâm hại tình dục đối với trẻ em gái…

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 17
Tháng 12 : 47
Năm 2020 : 8.404