Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1728/SGDĐT-KHTC ngày 19/8/2020 của Sở GDĐT Sóc Trăng về việc hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2020 - 2021
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website